Zavedenie EURA

Mesto Prievidza radí a informuje.

www.Prievidza.sk

Vplyv na dovoz a vývoz

Import

Pre maximálne využitie výhod vyplývajúcich z prechodu na euro je potrebné vziať do úvahy niekoľko faktorov:
  • Zistiť, či dodávatelia chcú byť vyplácaní v eurách, prípadne či o takúto platbu budú mať záujem v budúcnosti
  • Vopred sa dohodnúť s dodávateľmi na dátume prechodu na novú menu
  • Zistiť kompatibilitu účtovného systému s transakciami vykonávanými v eurách
  • Zistiť, či osadenstvo vašej spoločnosti chápe vplyv eura na ich prácu a či sú schopní túto zmenu zvládnuť

Export

Ak sa vaša spoločnosť zaoberá vývozom tovarov a služieb, aj v tejto oblasti ponúka prijatie eura množstvo výhod. Jednou z nich je možnosť rozšírenia exportu na ďalšie európske trhy. Vývozcovia, ktorí sú v súčasnosti znevýhodnení nemožnosťou obchodovania v eurách na spoločnom európskom trhu si zavedením eura výrazne posilnia svoje postavenie. Treba si však tiež uvedomiť fakt, že zjednotením cien sa zvýši konkurencia, keďže porovnávanie cien sa značne uľahčí. Správna príprava na zavedenie eura môže v konečnom dôsledku zvýšiť dopyt po tovaroch a službách vašej spoločnosti.

Stránku prevádzkuje mesto Prievidza.
www.prievidza.sk

Created by
WebCreative.info
All rights reserved © 2008