Zavedenie EURA

Mesto Prievidza radí a informuje.

www.Prievidza.sk

MsÚ Prievidza

Mesto Prievidza pristupuje k príprave seba a občanov veľmi intenzívne. Koncom roku 2007 zrealizovalo komplexné zmapovanie všetkých procesov súvisiach s prechodom na euro tak, aby bolo komplexne pripravené na všetky zmeny súvisiace s prechodom. Akčný plán prechodu mesta Prievidza na euro, vznikol na základe zrealizovaného Euro auditu, ktorý prebieha v mesiacoch Október a November 2007.

Akčný program bude využívaný ako základný manuál prechodu na euro počas celej prípravy v roku 2008. Bude používaný ako základný nástroj kontroly stavu a nápravy vznikajúcich nepresností. Akčný program v sebe zahŕňa popis práv a povinností kompetentných osôb, tak aby bola zabezpečená realizovateľnosť všetkých aktivít v súlade s požadovanými časovými a kvalitatívnymi parametrami.

Mesto Prievidza nezabúda ani na svojich občanov a uvedomuje si, aké významná zmena pre nich prechod na euro bude. Mesto Prievidza bude realizovať informačné aktivity, v rámci ktorých sa bude snažiť prostredníctvom diskusií a odborných článkov poskytovať čo najkomplexnejšie inforácie o dopadoch na euro.

Všetky informácie a harmonogram ako aj výstupy z jendotlivých aktivít budú uverejnené na tejto webovej podstránke, ktorá bude k dispozícií občanom mesta Prievidza počas celého roku 2008.

Stránku prevádzkuje mesto Prievidza.
www.prievidza.sk

Created by
WebCreative.info
All rights reserved © 2008