Zavedenie EURA

Mesto Prievidza radí a informuje.

www.Prievidza.sk

Zaokrúhľovanie

Zaokrúhľovanie súm vzniknutých po prepočítaní zo súčasných korunových hodnôt na eurá ustanoví Zákon o zavedení meny euro v Slovenskej republike (tzv. generálny zákon) a následne aj ďalšie rezortné normy ministerstva financií, ministerstva hospodárstva resp. iných orgánov. Neskôr sa určí, na koľko desatinných miest sa bude zaokrúhľovať hodnota v eurách a v slovenských korunách.

Stránku prevádzkuje mesto Prievidza.
www.prievidza.sk

Created by
WebCreative.info
All rights reserved © 2008