Zavedenie EURA

Mesto Prievidza radí a informuje.

www.Prievidza.sk

Účtovníctvo a fakturácia

Registračné pokladnice - ich výmena by nemala byť potrebná. Prostredníctvom dodávateľa je potrebné zistiť, či je možné nakonfigurovať pokladnicu na zobrazovanie cien tovarov a služieb v súčasnej i európskej mene. V prípade že to možné nebude, podnikateľskému subjektu budú dodané konverzné tabuľky, ktoré dostane spotrebiteľ spolu s účtenkou.

Stránku prevádzkuje mesto Prievidza.
www.prievidza.sk

Created by
WebCreative.info
All rights reserved © 2008