Zavedenie EURA

Mesto Prievidza radí a informuje.

www.Prievidza.sk

Výhody pre váš biznis

  • Zníženie nákladov odstránením kurzového rizika

  • Viac príležitostí pre expanziu na zahraničné trhy - zruší sa potreba viesť účtovníctvo vo viacerých menách, uľahčí sa tak porovnanie dosiahnutých obchodných výsledkov

  • Cenová transparentnosť umožní rozšíriť váš trh nákupu a predaja a zlepší kalkulačnú základňu.

Stránku prevádzkuje mesto Prievidza.
www.prievidza.sk

Created by
WebCreative.info
All rights reserved © 2008