Zavedenie EURA

Mesto Prievidza radí a informuje.

www.Prievidza.sk

Oficiálny znak eura

Grécke písmeno epsilon, odkazujúce na kolísku európskej civilizácie, sa stalo inšpiráciou pre stvárnenie znaku eura . Zároveň vyjadruje prvé písmeno slova Európa.

Stránku prevádzkuje mesto Prievidza.
www.prievidza.sk

Created by
WebCreative.info
All rights reserved © 2008