Zavedenie EURA

Mesto Prievidza radí a informuje.

www.Prievidza.sk

Európska centrálna banka

Európska centrálna banka (ECB), ktorá bola zriadená bola v r. 1998 na základe Zmluvy o Európskej únii, sídli v nemeckom Frankfurte. Cieľom ECB je zabezpečiť cenovú stabilitu, aby inflácia neohrozila európsku ekonomiku prostredníctvom riadenia množstva peňazí v ekonomike a monitorovaním cenových trendov a hodnotením rizika, ktoré predstavujú pre cenovú stabilitu eurozóny.

Stránku prevádzkuje mesto Prievidza.
www.prievidza.sk

Created by
WebCreative.info
All rights reserved © 2008