Zavedenie EURA

Mesto Prievidza radí a informuje.

www.Prievidza.sk

Krajiny eurozóny

Eurozóna je tá oblasť krajín EÚ, ktorých spoločnou menou je euro. Vznik eurozóny siaha do roku 1999, kedy Európska centrálna banka prebrala zodpovednosť za menovú politiku od národných centrálnych bánk jedenástich členských štátov EÚ. Podmienkou vstupu do eurozóny pre všetky krajiny je splnenie konvergenčných kritérií. Tieto kritériá stanovujú ekonomické a právne predpoklady úspešnej účasti v menovej únii a spoločnú menu euro. Všetky členské krajiny EÚ sú členmi Hospodárskej a menovej únie, no nie všetky využívajú aj spoločnú menu euro.

Stránku prevádzkuje mesto Prievidza.
www.prievidza.sk

Created by
WebCreative.info
All rights reserved © 2008