Zavedenie EURA

Mesto Prievidza radí a informuje.

www.Prievidza.sk

Hospodárska a menová únia

Hospodárska a menová únia (HMÚ) je hospodárskou časťou Európskej únie. Jej súčasťou je zóna voľného obchodu, colná únia medzi krajinami EÚ, voľný pohyb osôb, kapitálu, tovarov a služieb v rámci EÚ, koordinácia hospodárskych politík medzi krajinami EÚ a spoločná mena euro. Cieľom HMÚ je zbližovanie hospodárskych politík jednotlivých členských štátov, vytvorenie spoločnej meny a výkon spoločnej menovej politiky s udržaním cenovej stability, ako svojho hlavného cieľa.

Stránku prevádzkuje mesto Prievidza.
www.prievidza.sk

Created by
WebCreative.info
All rights reserved © 2008