Zavedenie EURA

Mesto Prievidza radí a informuje.

www.Prievidza.sk

Pozvánky na jednotlivé euro aktivity v meste Prievidza

Diskusné fórum k problematike zavedenia eura na Slovensku

Združenie miest a obcí hornej Nitry v spolupráci so spoločnosťou AJG Consulting pripravujú pre starostky, starostov a primátorov obcí a miest regiónu hornej Nitry ako aj zamestnancov miestnych a obecných úradov zodpovedných za ekonomiku diskusné fórum k problematike zavedenia eura na Slovensku. Odborným garantom a lektorom diskusného fóra bude splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre zavedenie eura Igor Barát. Podujatie sa uskutoční v utorok 13. mája 2008 od 13. hodiny vo veľkej sále Domu kultúry v Prievidzi.

Pozvánka

Mesto Prievidza a spoločnosť AJG Consulting, s.r.o. pripravujú v súvislosti s informačnou kampaňou o zavedení eura na štvrtok 17. apríla 2008 diskusné fórum za účasti poslanca Národnej rady SR Ivana Štefanca a primátora mesta Prievidza Jána Bodnára. Diskusné fórum sa uskutoční v aule Vysokej školy (Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity – detašovaného pracoviska v Prievidzi) na Bakalárskej ulici a je rozdelené do dvoch častí: o 10. h sa uskutoční pre žiakov základných škôl a o 14. h pre dôchodcov mesta Prievidza.Stránku prevádzkuje mesto Prievidza.
www.prievidza.sk

Created by
WebCreative.info
All rights reserved © 2008