Zavedenie EURA

Mesto Prievidza radí a informuje.

www.Prievidza.sk

Menu:

EUROKALKULAČKA
SKK
EUR
Konverzný kurz: 1€ = 30.1260 Sk
7 8 9 C
4 5 6 CE
1 2 3 EUR - SKK
0 ,   SKK - EUR

Zavedenie eura

Zavedenie eura na Slovensku je prirodzeným pokračovaním euro-integračných procesov. Samotný proces sa odštartoval prijatím Stratégie prijatia eura v SR vládou SR dňa 16.7.2003. Ďalším kľúčovým dokumentom bol Národný plán zavedenia eura v SR, prijatý vládou SR dňa 6.7.2005. Významným dátumom bol 25. november 2005, kedy Slovenská republika vstúpila do mechanizmu výmenných kurzov ERM II, čím začala plniť kritérium svojej povinnej 2-ročnej účasti. Od 1.1.2006 sa práce na realizácii Národného plánu zavedenia eura rozbehli naplno vymenovaním splnomocnenca vlády SR pre zavedenie eura. V súčasnosti smerujú všetky aktivity k tomu, aby sa u nás dalo platiť spoločnou európskou menou od januára roka 2009.

Samotnému začiatku používania eura bude predchádzať dôležité dvojaké zobrazovanie cien, ktoré sa stane povinným do 1 mesiaca od stanovenia výmenného kurzu, čo sa očakáva v júni 2008. Duálny obeh eura a slovenskej koruny bude u nás trvať len 16 dní, od 1.1. do 16.1.2009. Počas duálneho obehu budú môcť občania platiť v obchodoch aj korunami, ale obchody budú vydávať už iba eurá. Po skončení duálneho obehu bude možné bezplatne vymeniť korunové bankovky za eurá v komerčných bankách do konca roku 2009 a mince do júna 2009. NBS bude bezplatne vymieňať bankovky bez časového obmedzenia a mince do piatich rokov od zavedenia eura.

Orgány štátnej správy a ústrednej samosprávy sa budú musieť na zavedenie eura pripraviť podobne ako všetky ostatné inštitúcie. Najdlhší a najnáročnejší bude proces úpravy finančných informačných systémov. Okrem zabezpečenia schopnosti vlastnej činnosti vytvoria orgány verejnej správy aj pravidlá pre súkromný sektor. Zmenia sa pravidlá v účtovníctve a výkazníctve, na eurá sa prispôsobia výpočty daňových povinností a tarifné platy. Tiež sa budú prepočítavať dávky a príspevky sociálneho a zdravotného poistenia.

Zavedenie eura ako zákonného platidla bude zasahovať do širokého okruhu života celej spoločnosti. Povinnosti hlavne pre maloobchody a poskytovateľov služieb vyplývajú aj z pravidiel ochrany spotrebiteľa.

Euro bude na Slovensku zavedené rozhodnutím Rady EÚ. Tým sa rozšíri účinnosť nariadení Rady o zavedení eura aj na územie Slovenskej republiky, a taktiež i pôsobnosť určitých ustanovení, týkajúcich sa zavedenia eura a výmenných kurzov. Tieto nariadenia preto nebude treba explicitne prebrať do slovenského právneho poriadku.

Zavedenie eura z ekonomického hľadiska nepredstavuje dôvod na objektívne zvýšenie cenovej hladiny. Dokonca aj štatistické údaje krajín eurozóny to potvrdzujú. V krajinách EÚ-12 bolo v roku 2002 možné pripísať zavedeniu eura zvýšenie cien o 0,09 - 0,28 %, čo je iba malá časť z celkovej inflácie (2,5 %).

Po prepočítaní na eurá budú ceny v číselnom vyjadrení úplne odlišné ako terajšie ceny v korunách, čo niektorým spotrebiteľom skomplikuje posudzovanie výhodnosti resp. nevýhodnosti cien konkrétnych tovarov a služieb. Úlohou orgánov na ochranu spotrebiteľa je zabezpečiť, aby sa dočasne znížená orientácia spotrebiteľov v cenách nezneužila na zvýšenie niektorých cien.

Hlavným nástrojom zvýšenej ochrany spotrebiteľov bude duálne oceňovanie. Ceny všetkých tovarov a služieb budú prepočítané presne podľa konverzného kurzu a duálne označované primeraným spôsobom tak v korunách, ako aj v eurách. V duálnom oceňovaní budú predajcovia povinne pokračovať do konca roku 2009 a dobrovoľne ešte ďalších šesť mesiacov. Podobne ako pri duálnom oceňovaní tovarov a služieb sa bude postupovať aj pri ostatných finančných informáciách, ktoré občania dostávajú. Duálne budú uvedené hodnoty na výpisoch z bankových účtov, výplatné pásky, dôchodkové a sociálne dávky, účty a faktúry.

Stránku prevádzkuje mesto Prievidza.
www.prievidza.sk

Created by
WebCreative.info
All rights reserved © 2008